Vladimír Dlouhý

ekonom, prezident Hospodářské komory České republiky

Narodil jsem se 31.7.1953 v Praze. Do svých 23 let jsem žil na Královských Vinohradech, s výjimkou 14 měsíců v období let 1967-69, během kterých působila naše rodina na Kubě. V letech 1959-68 jsem navštěvoval základní školu na náměstí Jiřího z Poděbrad a v roce 1972 jsem odmaturoval na Gymnáziu v Praze 3, Na Pražačce.

Vysokoškolská studia

Studoval jsem Vysokou školu ekonomickou, obor ekonomicko-matematické výpočty, zakončenou promocí v roce 1977. Po roční vojenské službě u motostřeleckého pluku ve Stříbře v letech 1978-79 jsem studoval rok na Katolické univerzitě v belgické Lovani, ovšem kvůli požadavku vrátit se po roce zpět do ČSSR jsem dvouleté studium MBA nedokončil.

PRVNÍ ZAMĚSTNÁNÍ A PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Po návratu ze studií v Belgii jsem začal pracovat jako vysokoškolský učitel a v letech 1980-82 jsem absolvoval postgraduální studium matematické statistiky a pravděpodobnosti na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity v Praze. Současně v roce 1980 jsem zahájil aspirantské studium na VŠE v Praze a v roce 1983 jsem získal titul kandidáta věd obhájením dizertační práce na téma „Nerovnovážné modely socialistické ekonomiky“. O rok později vyšla tato práce knižně, při spoluautorství Karla Dyby.
V roce 1984 jsem byl zakládajícím členem Kabinetu prognóz ČSAV, který se později přeměnil na Prognostický ústav. Zde jsem se věnoval vědecké práci a později zastával funkci vedoucího odboru. V ústavu jsem v roce 1989 končil jako náměstek ředitele.

Vedle práce v Prognostickém ústavu jsem zůstával věrný i pedagogické činnosti na Vysoké škole ekonomické a od roku 1988 i na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Publikoval jsem tehdy v domácích i zahraničních odborných časopisech a přispěl do knižní publikace vydané v nakladatelství Champan and Hall ve Velké Británii (1988). Účastnil jsem se také prestižních mezinárodních konferencí s vlastními referáty. V roce 1985 jsem byl přizván do programového výboru pro konání Světového kongresu ekonometrické společnosti na MIT (Boston, USA), což bylo v předlistopadové éře velmi považované ocenění.

V roce 1978 jsem vstoupil do KSČ, členství jsem ukončil v prosinci 1989.

VSTUP DO POLITIKY A ŽIVOT PO LISTOPADU 1989

V třetím týdnu listopadové revoluce v roce 1989 jsem byl za Občanské fórum navržen do vlády ČSSR a 10. prosince 1989 jsem byl jmenován Místopředsedou federální vlády a předsedou Státní plánovací komise. V červnu 1990 jsem úspěšně kandidoval za Občanské fórum do Federálního shromáždění (vedl jsem kandidátní listinu v jižních Čechách). Vedle poslaneckého mandátu jsem byl jmenován federálním ministrem hospodářství ČSFR a členem vládního týmu, který realizoval zásadní ekonomické reformy.

Po rozpadu Občanského fóra jsem na podzim 1991 vstoupil do Občanské demokratické aliance, stal se jejím místopředsedou a v roce 1992 vedl kandidátní listinu ODA na jižní Moravě. Ve své době šlo o malou, ovšem pro nemálo lidí velmi přitažlivou stranu s liberálně-konzervativním programem. V této době jsem také byl více než tři roky nejpopulárnějším politikem České republiky.

Po volbách v roce 1992 a po rozpadu ČSFR jsem byl přizván do koaliční vlády ČR premiéra Václava Klause, konkrétně do funkce ministra průmyslu a obchodu. Ve stejné koaliční vládě a ve stejné funkci jsem zůstal i po volbách v roce 1996, ve kterých jsem byl zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V červnu roku 1997 jsem se rozhodl odejít ze všech vládních i politických funkcí. Tím také začalo mé působení v soukromém sektoru.

SOUKROMÝ SEKTOR

Od září 1997 dodnes pracuji pro řadu tuzemských i mezinárodních společností. Působím jako člen mezinárodní poradenské skupiny investiční banky Goldman Sachs se zodpovědností za oblast střední a východní Evropy. V České republice se banka Goldman Sachs podílela například na privatizaci Komerční banky a spolupracuje s ministerstvem financí ČR, Českou exportní bankou a též s velkými státními či soukromými společnostmi jako je ČEZ a další; podobně je tomu v Polsku či v Maďarsku. V letech 1997–2010 jsem pracoval jako poradce pro společnost ABB. V současné době působím rovněž jako člen poradenských skupin různých investičních fondů a jako nevýkonný ředitel společnosti KSK Power Ventur v Hyderabadu (Indie).

NÁVRAT NA AKADEMICKOU PŮDU

Tři roky po odchodu z politiky mně opět začala chybět akademická půda, a tak jsem znovu při svém zaměstnání začal učit. Především na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde se věnuji tématům spojeným s hospodářskou politikou. V letech 2004-2010 jsem učil i na VŠE v Praze (kurz Makroekonomie), kde jsem byl také členem Vědecké rady Národohospodářské fakulty. Za uplynulých 10 let na obou fakultách jsem vedl řadu bakalářských a diplomových prací. Od roku 2000 jsem členem Mezinárodní dozorčí rady renomovaného Illinois Institute of Technology v Chicagu.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ AKTIVITY

Působím v několika mezinárodních expertních organizacích. Například jako místopředseda Evropské skupiny Trilaterální komise a dále člen DER Dialog (Dialog Evropa-Rusko), Euro 50 Group (společenství evropských ekonomů, sledujících problematiku evropské integrace a společné měny) a italské nadace European House-Ambrosetti. V letech 2010-2012 jsem byl členem Evropské skupiny poradců Mezinárodního měnového fondu.

V roce 2006 mě vláda ČR jmenovala členem Nezávislé energetické komise (tzv. Pačesova komise) a po více než dva roky jsem se aktivně podílel na přípravě dlouhodobé energetické koncepce ČR, veřejně publikované v druhé polovině 2008. V lednu 2009 jsem byl jmenován členem Národní ekonomické rady vlády ČR (NERV), ve které působím dodnes.

V roce 2009 jsem založil obecně prospěšnou společnost , zaměřenou na pořádání odborných přednášek v oblasti politiky, společenských věd a kultury, za účasti špičkových zahraničních i domácích odborníků. V průběhu uplynulých třech let na těchto akcích vystoupilo mnoho špičkových představitelů z celého světa. V posledních deseti letech rovněž v menší míře publikuji v odborných časopiseckých i knižních publikacích a jsem autorem velkého množství příspěvků do českého a zahraničního tisku.

OSOBNÍ ŽIVOT – RODINA, SPORT A CHARITATIVNÍ ČINNOST

Jsem podruhé ženatý. Z prvního manželství s Olgou mám syna Štěpána a dceru Markétu. Od roku 2006 jsem dědečkem, vnuk je rovněž Štěpán. Druhá manželka Eliška Břízová je stavební inženýrka. Mezi mé hlavní zájmy patří hudba, historie a sport, především lyžování, golf, cyklistika a běhání (absolvoval jsem také Pražský maratón 2011).

Prostřednictvím Biskupství královéhradeckého společně se svou manželkou Eliškou již deset let finančně podporujeme školní výuku dvou indických dětí ve státě Karnataka. Od roku 1998 každoročně hradíme výcvik jednoho psa ve Středisku výcviku slepeckých psů v Praze-Jinonicích. Jednorázově pak s ženou přispíváme na mnoho charitativních účelů, významněji jsme se též podíleli na podpoře rodin postižených povodněmi v roce 2002.

Od roku 2012 podporujeme s Eliškou nově vzniklou Nadaci Hanuše Goldscheidera, která si klade za cíl rozvoj dětského a mládežnického golfu.
Hovořím anglicky, německy, francouzsky, rusky a španělsky.