• 04. března 2018

  Odchod z EU by vyvolal vleklou krizi, krachy a propouštění

  Případné vystoupení Česka z Evropské unie by vyvolalo ekonomickou krizi, která by trvala možná i desetiletí. Kvůli silné závislosti na obchodu s EU by zemi po tzv. czexitu čekala vlna krachů firem a propouštění zaměstnanců


 • 15. února 2018

  Vladimír Dlouhý bude předsedat výboru pro Budoucnost Evropy

  Výzvy podnikatelů na jednotném trhu, ale i ve světovém kontextu, bude mj. řešit nový výbor Evropské asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES pod názvem Budoucnost Evropy. Za předsedu tohoto výboru zástupci komor na svém bruselském setkání dne 23. února 2018 zvolili Vladimíra Dlouhého, prezidenta Hospodářské komory ČR. Rolí výboru bude vyslechnout si názor podnikatelské veřejnosti na potřeby a očekávání, která od Evropské unie mají. „Mým úkolem bude v rámci EUROCHAMBRES moderovat diskusi, kam by měla Evropská unie v budoucích letech směřovat, a vytvořit společný postoj evropských komor směrem ke klíčovým evropským oblastem jako vnitřní trh či budoucí víceletý finanční rámec EU po roce 2020,“ říká Vladimír Dlouhý.


 • 20. ledna 2018

  Přednáška na University of Hong Kong

  Během své cesty do Hongkongu na začátku letošního roku jsem využil příležitosti a vystoupil jsem před studenty Faculty of Business and Economics, The University of Hong Kong. Ve zcela uvolněné atmosféře jsme spolu diskutovali o světové ekonomie a ekonomickém vývoji a hlavně aktuální stiuaci v Evropě. Byl jsem příjemně překvapen znalostí našich evropských reálií ze strany zdejších mladých lidí..


 • 15. ledna 2018

  V rámci federace by na tom Češi byli stejně, říká první český ministr průmyslu Dlouhý

  U nás naopak reformy tak rychle neprobíhaly, a to je i jedním z důvodů, proč Slovensko mnohdy rostlo rychleji než Česko, říká prezident Hospodářské komory a první ministr průmyslu a obchodu samostatného Česka Vladimír Dlouhý.


 • 04. listopadu 2017

  Podnikatelé nové vládě

  Parlamentní volby přinesly dramatické změny ve složení Poslanecké sněmovny, o vládě však jasno není. Může být jiná než ta předcházející, ale může být složena ze stejných stran jako doposud. Tím spíše je účelné, aby podnikatelé, ale i manažeři menších a velkých firem vyjádřili svoji představu o základních cílech vlády v hospodářské oblasti. Zde je představa vedení Hospodářské komory ČR.


 • 23. října 2017

  Ekonomika si razí vlastní cestu

  Sdílenou ekonomiku vnímám jako přirozenou reakci na přeregulovanost některých odvětví na trhu. Odborníci se shodují, že její potenciál je obrovský. Vlednu letošního roku Hospodářská komora provedla šetření mezi svými členskými firmami, které podnikají především v oblasti cestovního ruchu. Jako největší bariéra rozvoje podnikání v tomto oboru byl hodnocen současný stav právního rámce, k čemuž se přiklonila nadpoloviční většina všech respondentů. Na druhém místě skončila celková úroveň podnikatelského prostředí, tedy obecný a regulatorní rámec podnikání, jako jsou daně, různé povinné výkazy, fungování správních a soudních orgánů. To je jasný důkaz, že zde vzniká živná půda pro rozvoj alternativních služeb, protože mnoho podnikatelů má papírování a byrokracie zkrátka plné zuby. A nejen v cestovním ruchu.


 • 23. srpna 2017

  Lesk a bída minimální mzdy

  S nadsázkou lze říci, že vyšší minimální mzda nepomůže našim chudším spoluobčanům, ale vydělá na ní stát


 • 16. června 2017

  Milan Štěch se plete. Řešením není zvyšování odvodů živnostníkům, ale naopak snižování odvodové zátěže zaměstnavatelů

  Způsob vyjadřování politiků sociální demokracie je předvídatelný, ale přesto umí ještě překvapit. Navzdory prohlášením, která sklidila kritiku živnostníků v minulosti, například o živnostnících jako o parazitech, ale i letos sociální demokracií navrženému progresivnímu zdanění a na příští rok již sněmovnou schválenému snížení limitů pro uplatňování výdajových paušálů na polovinu. Není důvod, proč by se živnostníkům měly zvyšovat odvody, aby byli motivováni přejít do zaměstnaneckého poměru, když Česká republika má jedno z nejvyšších zatížení práce na světě kvůli enormním odvodovým nákladům hrazeným zaměstnavateli. Právě tento problém by politici měli řešit, sebrat odvahu a konečně tak vysoké zatížení práce snížit.


 • 15. června 2017

  Chybějí lidé, a to je varovné

  Máme nejnižší nezaměstnanost v celé Evropě, nejvíce volných pracovních míst a nejvyšší zaměstnanost v historii Česka. Mzdy rostou a zaměstnanci se o práci nebojí. Ideální stav? Jen zdánlivě. Usnutí na vavřínech, co se týká reformy trhu práce a školství, se nám přitom do budoucna může velmi vymstít. Smutným důsledkem nečinnosti politických stran je například i to, že nyní máme růst nižší, než bychom mít mohli.


 • 20. května 2017

  Byl jsem zvolen prezidentem Hospodářské komory na další tři roky

  Tento týden jsem byl opětovně zvolen prezidentem Hospodářské komory ČR. Rozhodli o tom delegáti na XXIX. sněmu Hospodářské komory ČR v pražském TOP Hotelu. Delegáti Hospodářské komory ČR rozhodli o svém prezidentovi na další tři roky jednoznačně. Podpořilo mne 220 z 246 hlasujících. O prezidentský post se letos neucházel žádný jiný kandidát.