Aktivity, prezentace a přednášky

Prezentace

Prezentace Vladimíra Dlouhého při vystoupení na konferencích a přednáškách.

Přednášky - Univerzita Karlova

Jednotlivé přednášky Vladimíra Dlouhého v rámci kurzu Hospodářská politika I a II na IES FSV UK Praha.