15. února 2018

Vladimír Dlouhý bude předsedat výboru pro Budoucnost Evropy

Výzvy podnikatelů na jednotném trhu, ale i ve světovém kontextu, bude mj. řešit nový výbor Evropské asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES pod názvem Budoucnost Evropy. Za předsedu tohoto výboru zástupci komor na svém bruselském setkání dne 23. února 2018 zvolili Vladimíra Dlouhého, prezidenta Hospodářské komory ČR. Rolí výboru bude vyslechnout si názor podnikatelské veřejnosti na potřeby a očekávání, která od Evropské unie mají. „Mým úkolem bude v rámci EUROCHAMBRES moderovat diskusi, kam by měla Evropská unie v budoucích letech směřovat, a vytvořit společný postoj evropských komor směrem ke klíčovým evropským oblastem jako vnitřní trh či budoucí víceletý finanční rámec EU po roce 2020,“ říká Vladimír Dlouhý.