20. ledna 2018

Přednáška na University of Hong Kong

Během své cesty do Hongkongu na začátku letošního roku jsem využil příležitosti a vystoupil jsem před studenty Faculty of Business and Economics, The University of Hong Kong. Ve zcela uvolněné atmosféře jsme spolu diskutovali o světové ekonomie a ekonomickém vývoji a hlavně aktuální stiuaci v Evropě. Byl jsem příjemně překvapen znalostí našich evropských reálií ze strany zdejších mladých lidí..