15. května 2015

Tuzemský byznys podporuje přijetí TTIP

Nejvýznamnější organizace zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice ve svém společném stanovisku podpořily přijetí Dohody o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP). Apelují v něm na naše členy Evropského parlamentu, aby podpořili TTIP a pomohli zabránit průtahům v jednání o přijetí dohody, která by se měla stát nástrojem posílení konkurenceschopnosti EU.

Nejvyšší představitelé Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, zakladatelé České podnikatelské reprezentace při EU – CEBRE, představili 15. května 2015 při diskusi v Praze českými europoslanci společné stanovisko, které požaduje, aby byla v případě TTIP úspěšně a bez průtahů završena jednání o této komplexní a ambiciózní dohodě. Podstatné je vyjádření pozice byznysu v ČR z toho důvodu, neboť Evropský parlament připravuje svou pozici k TTIP napříč parlamentními výbory.

Podle zástupců tuzemského byznysu by v dohodě měly být dodrženy zásady reciprocity v rámci jednotlivých odvětví a nemělo by docházet k tomu, aby jedno odvětví z TTIP profitovalo na úkor odvětví jiného. Současně upozorňují na to, aby se k vybraným oblastem jako je zemědělství a potravinářství při vyjednávání přistupovalo opatrně.

K problematice přijetí TTIP je dle mého důležité zmínit, že téměř třetina evropských exportérů považuje USA za svůj prioritní trh. Je proto naprosto nezbytné, aby došlo k dokončení dohody o TTIP a tím byla posílena konkurenceschopnost Evropské unie a Spojených států. EU i USA v poslední dekádě v globální soutěži spíše relativně ztrácejí a jejich dominance světové ekonomice postupně klesá. TTIP se tak může stát nástrojem, který tento trend zastaví a zvrátí díky spojení sil obou stran. Hlavní přínos budoucí dohody potom vidím v odstranění netarifních překážek, jejichž existence je pro rozvoj vzájemného obchodu a investic tíživější než bariéry tarifní.